#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นครินทร์ วงษ์เศษ
2.เด็กชาย นิวัฒน์ สรพิมพ์
3.เด็กชาย เจษฎากร บริสุทธิ์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
2 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
2.เด็กหญิง กาญจนา แก้วใส
3.เด็กหญิง กชวรรณ อินทะวงศ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com