#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง สุพิชญา ชูชิต
2.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ปัดถา
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
2.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
1.นาง สุดใจ นามวงศ์
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com