#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) บ.ภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 0902469931
2 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม บ้านนา ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายพิทักษ์ ทาทอง 0878718787

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com