#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ พิมพ์วงค์
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จิวนันท์ วรรณทวี
2.เด็กชาย ณัฐพล ดวงเสนาะ
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com