#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
1.นาย รณชิต คำศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
65
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ผันอากาศ
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com