#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อภินิรันย์ พงษ์พันธ์
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อัมรินทร์ รัตนโสภา
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
2.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
1.นางสาว เล็กสุดา หงษ์ทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com