#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อนันตญา คันทะจันทร์
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง ธิดา พันธ์ไชย
1.นาง สุดา จันทร์หอม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย วรเมศ ยอดพงษา
1.นาย ณฐภัทร พิมาทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com