#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ หงส์วงค์
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลมี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com