สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 39 24 7 3 39 31 4 2 39
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 27 16 5 1 28 23 0 2 28
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 33 15 3 1 33 23 3 2 33
4 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 25 10 0 2 25 12 1 2 25
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง 35 9 8 6 35 18 5 5 35
6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 34 8 8 10 34 22 6 3 34
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 42 8 12 10 42 24 8 6 42
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 22 7 5 4 23 14 4 4 23
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 6 7 4 37 17 7 3 37
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 11 5 1 1 11 7 2 1 11
11 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 4 3 0 12 7 2 2 12
12 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 11 3 1 1 11 6 2 1 11
13 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 17 3 2 2 17 5 4 3 17
14 โรงเรียนบ้านระโยง 7 2 0 1 7 3 1 0 7
15 โรงเรียนมหาราช 2 15 2 2 1 14 6 2 3 14
16 โรงเรียนบ้านหนองทา 11 1 2 1 11 4 4 0 11
17 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 15 1 4 3 15 5 5 3 15
18 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 1 3 4 13 7 3 1 13
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 7 0 0 0 7 0 3 1 7
20 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 0 1 2 6 3 3 0 6
รวม 421 125 74 57 256 237 69 44 350

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com