สรุปเหรียญ - วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 39 31 4 2 39
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 42 24 8 6 42
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 33 23 3 2 33
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 27 23 0 2 28
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 34 22 6 3 34
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 35 18 5 5 35
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 17 7 3 37
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 22 14 4 4 23
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 25 12 1 2 25
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 11 7 2 1 11
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 7 3 1 13
12 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 7 2 2 12
13 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 11 6 2 1 11
14 โรงเรียนมหาราช 2 15 6 2 3 14
15 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 15 5 5 3 15
16 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 17 5 4 3 17
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 11 4 4 0 11
18 โรงเรียนบ้านระโยง 7 3 1 0 7
19 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 3 3 0 6
20 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 7 0 3 1 7
รวม 421 237 69 44 350

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com