เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 20
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 421
 • จำนวนนักเรียน 837
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 578
 • จำนวนกรรมการ 279
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,415
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,694
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 87
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 634
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6443
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.236.117.38
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:22 กันยายน 2559

:19 กันยายน 2559

:19 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 31 4 2 39
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 24 8 6 42
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 23 3 2 33
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 0 2 28
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 22 6 3 34
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 18 5 5 35
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 17 7 3 37
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 14 4 4 23
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 1 2 25
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 2 1 11
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 7 3 1 13
12 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 2 2 12
13 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 6 2 1 11
14 โรงเรียนมหาราช 2 6 2 3 14
15 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 5 5 3 15
16 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 4 3 17
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 4 0 11
18 โรงเรียนบ้านระโยง 3 1 0 7
19 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 3 0 6
20 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 3 1 7
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 39 31
83.78%
4
10.81%
2
5.41%
37
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 42 24
63.16%
8
21.05%
6
15.79%
38
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 33 23
82.14%
3
10.71%
2
7.14%
28
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 28 23
92.00%
0
0.00%
2
8.00%
25
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 34 22
70.97%
6
19.35%
3
9.68%
31
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 35 18
64.29%
5
17.86%
5
17.86%
28
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 37 17
62.96%
7
25.93%
3
11.11%
27
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 23 14
63.64%
4
18.18%
4
18.18%
22
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 25 12
80.00%
1
6.67%
2
13.33%
15
10 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 11 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 7
63.64%
3
27.27%
1
9.09%
11
12 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
13 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 11 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
14 โรงเรียนมหาราช 2 14 6
54.55%
2
18.18%
3
27.27%
11
15 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 15 5
38.46%
5
38.46%
3
23.08%
13
16 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 17 5
41.67%
4
33.33%
3
25.00%
12
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 11 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
18 โรงเรียนบ้านระโยง 7 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
20 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 7 0
0.00%
3
75.00%
1
25.00%
4


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) โทร 08-7262-3621 อีเมล์ yaservice9807@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com